Máy chiết rót chất lỏng LFM02

Máy chiết rót chất lỏng LFM02

– Kiểu dáng: Máy chiết rót LFM02

– Năng suất: 12 – 20 phi/giờ (200 lít)

– Sai số: +_ 200 gam/phi

– Máy chiết rót LFM02 rất phù hợp đóng cho các loại nguyên liệu dạng lỏng như dầu nhớt, nhựa lỏng…..

 Thông tin chi tiết

– Kiểu dáng: Máy chiết rót LFM02

– Năng suất: 12 – 20 phi/giờ (200 lít)

– Sai số: +_ 200 gam/phi

– Máy chiết rót LFM02 định lượng theo cơ chế 2 van đóng ngắt bằng van khí hoặc van điện dựa theo khối lượng từ cảm biết lực đưa về đầu cân.

– Hệ thống được điều khiển bằng PLC công nghiệp nên bảo đảm đọ ổn định và chính xác cao.

– Máy chiết rót LFM02 rất phù hợp đóng cho các loại nguyên liệu dạng lỏng như dầu nhớt, nhựa lỏng…..

Máy chiết rót chất lỏng tự động LFM02: 4 phi

Can-chiet-rot-phi

Cân chiết rót phi

can-chiet-rot-chat-long

máy chiêt rót chất lỏng

Máy chiết rót chât lỏng tự động LFM02: 1 phi

Máy chiet-rot-chat-long

Máy chiết rót chất lỏng

 

  Sản phẩm liên quan


Kiểu dáng: Máy chiết rót chất lỏng LFM03

Năng suất: 5 – 10 tank/giờ (1000 lít)

Sai số: +_ 1 kg/tank

Máy chiết rót chất lỏng LFM03 rất phù hợp đóng cho các loại nguyên liệu dạng lỏng như các chất dung môi, hoá chất…..– Kiểu dáng: Máy chiết rót LFM01

– Năng suất: 100 – 150can/giờ (20 lít)

– Sai số: +_ 40 gam/can

– Máy chiết rót LFM01 rất phù hợp đóng cho các loại nguyên liệu dạng lỏng như dầu thực vật, nhớt…..

Tìm kiếm