Máy chiết rót chất lỏng LFM03

Máy chiết rót chất lỏng LFM03

Kiểu dáng: Máy chiết rót chất lỏng LFM03

Năng suất: 5 – 10 tank/giờ (1000 lít)

Sai số: +_ 1 kg/tank

Máy chiết rót chất lỏng LFM03 rất phù hợp đóng cho các loại nguyên liệu dạng lỏng như các chất dung môi, hoá chất…..

 Thông tin chi tiết

Máy chiết rót chất lỏng LFM03

-Năng suất: 5 – 10 tank/giờ (1000 lít);

-Sai số: +_ 1 kg/tank;

-Máy chiết rót chất lỏng LFM03 định lượng theo cơ chế 2 van đóng ngắt bằng van khí hoặc van điện dựa theo khối lượng từ cảm biết lực đưa về đầu cân.

-Hệ thống được điều khiển bằng PLC công nghiệp nên bảo đảm đọ ổn định và chính xác cao.

-Máy chiết rót chất lỏng LFM03 rất phù hợp đóng cho các loại nguyên liệu dạng lỏng như các loại dung môi, hoá chất,…..

May-chiet-rot-tank-1000-lit

  Sản phẩm liên quan


– Kiểu dáng: Máy chiết rót LFM02

– Năng suất: 12 – 20 phi/giờ (200 lít)

– Sai số: +_ 200 gam/phi

– Máy chiết rót LFM02 rất phù hợp đóng cho các loại nguyên liệu dạng lỏng như dầu nhớt, nhựa lỏng…..– Kiểu dáng: Máy chiết rót LFM01

– Năng suất: 100 – 150can/giờ (20 lít)

– Sai số: +_ 40 gam/can

– Máy chiết rót LFM01 rất phù hợp đóng cho các loại nguyên liệu dạng lỏng như dầu thực vật, nhớt…..

Tìm kiếm