Cân xe xúc lật 3 – 6 khối

Cân xe xúc lật 3 – 6 khối

– Màn hình hiển thị 4 inch.

– Giao diện màn hình bằng tiếng việt, đơn giản dễ sử dụng.

– Có 2 chế đọ cân: Cộng dồn và trừ dần.

– Hiển thị số cân hiện tai, số tổng của ca, ngày.

– Có thể lưu trử trên SD card (khối lượng cân, tổng cân, ngày, giờ)

– Bộ cảm biến áp suất Keller-Thuỵ Sỹ

 

 Thông tin chi tiết

Cân xe xúc lật 3 – 6 khối

– Màn hình hiển thị 4 inch.

– Giao diện màn hình bằng tiếng việt, đơn giản dễ sử dụng.

– Có 2 chế đọ cân: Cộng dồn và trừ dần.

– Hiển thị số cân hiện tai, số tổng của ca, ngày.

– Có thể lưu trử trên SD card (khối lượng cân, tổng cân, ngày, giờ)

– Bộ cảm biến áp suất Keller-Thuỵ Sỹ

Màn hình cân xe xúc lật MN01

Man-hinh-hien-thi-can

Màn hình cân xe xúc lật

Man-hinh-cai-dat-can

Màn hình cài đặt cân

Các thiết bị hệ thống cân xe xúc lật

Can-xe-xuc-lat

Cân xe xúc lật

 

  Sản phẩm liên quan


– Màn hình hiển thị 4 inch.

– Giao diện màn hình bằng tiếng việt, đơn giản dễ sử dụng.

– Có 2 chế độ cân: Cộng dồn và trừ dần.

– Hiển thị số cân hiện tai, số tổng của ca, ngày.– Màn hình hiển thị 4 inch.

– Giao diện màn hình bằng tiếng việt, đơn giản dễ sử dụng.

– Hiển thị số cân hiện tại, số tổng của ca, ngày.

– Có thể lưu trử trên SD card (khối lượng cân, tổng cân, ngày, giờ)

– Bộ cảm biến áp suất Keller-Thuỵ Sỹ

Tìm kiếm