Cân Điên Tử Nguyễn Minh Cân xe xúc lật - Cân xe nâng Cân cho xe máy đào 0.5 – 2 Khối

Cân cho xe máy đào 0.5 – 2 Khối

Cân cho xe máy đào 0.5 – 2 Khối

– Màn hình hiển thị 4 inch.

– Giao diện màn hình bằng tiếng việt, đơn giản dễ sử dụng.

– Có 2 chế độ cân: Cộng dồn và trừ dần.

– Hiển thị số cân hiện tai, số tổng của ca, ngày.

 Thông tin chi tiết

Cân cho xe máy đào 0.5 – 2 Khối

– Màn hình hiển thị 4 inch.

– Giao diện màn hình bằng tiếng việt, đơn giản dễ sử dụng.

– Có 2 chế đọ cân: Cộng dồn và trừ dần.

– Hiển thị số cân hiện tai, số tổng của ca, ngày.

– Có thể lưu trử trên SD card (khối lượng cân, tổng cân, ngày, giờ)

– Bộ cảm biến áp suất Keller-Thuỵ Sỹ

can-cho-xe-may-dao-0.5-2-khoi

  Sản phẩm liên quan


– Màn hình hiển thị 4 inch.

– Giao diện màn hình bằng tiếng việt, đơn giản dễ sử dụng.

– Hiển thị số cân hiện tại, số tổng của ca, ngày.

– Có thể lưu trử trên SD card (khối lượng cân, tổng cân, ngày, giờ)

– Bộ cảm biến áp suất Keller-Thuỵ Sỹ– Màn hình hiển thị 4 inch.

– Giao diện màn hình bằng tiếng việt, đơn giản dễ sử dụng.

– Có 2 chế đọ cân: Cộng dồn và trừ dần.

– Hiển thị số cân hiện tai, số tổng của ca, ngày.

– Có thể lưu trử trên SD card (khối lượng cân, tổng cân, ngày, giờ)

– Bộ cảm biến áp suất Keller-Thuỵ Sỹ

 

Tìm kiếm