Cân Điên Tử Nguyễn Minh Góc kỹ thuật Hướng dẩn vận hành cân đóng bao 3 phểu cân

Hướng dẩn vận hành cân đóng bao 3 phểu cân

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN ĐÓNG BAO 3 PHỂU

 

Bảng điều khiển:

 

 • Gạt công tắc cân qua khối lượng cần cân trước khi mở nguồn cân( 25kg, 50kg, 40kg)
 • Gạt công tắc nguồn sang vị trí MỞ, chuyển các công tắc sang vị trí CÂN để bắt đầu cân.
 • Khi mở nguồn cân phải chờ cân test khoảng 2 phút, sau đó kiểm tra các set point cài đặt đúng hay chưa rồi mới cho cân hoạt động.
 • Đưa bao vào vị trí kẹp bao, sử dụng công tắc kẹp bao để kẹp bao lại, sau đó cân sẽ tự cân đúng giá trị cần cân. Cân sẽ tự động thả bao khi cân đủ.
 • Khi muốn dừng cân thì chuyển công tắc sang vị trí DỪNG.
 • Trong trường hợp đang cân mà hết liệu, muốn xả liệu trong thùng cân ra thì nhấn nút XẢ TAY( chú ý nút này chỉ cần nhấn một lần không cần giữ).
 • Khối lượng cần cân đã được cài đặt trên cân.
 • Nếu cân dư hay thiếu chỉ cần giảm hoặc tăng SET 01 :
 • Cách cài đặt SET 01: 
 •                                 

CHÚ Ý:

 • KHI KHÔNG SỬ DỤNG CÂN THÌ NÊN XẢ HẾT LIỆU TRONG THÙNG CÂN .
 • KHÔNG ĐƯỢC THAY ĐỔI CÁC FUNCTION TRONG ĐẦU CÂN TRỪ CÁC FUNCTION CÀI ĐẶT GIÁ TRỊ CÂN.

 

Tin liên quan:


Tìm kiếm