Cân Điên Tử Nguyễn Minh Linh phụ kiện cho cân đóng bao
Công tắc kẹp bao

– Công tắc hành trình dạng lò xo.

– Dòng điện đinh mức: 6A 250 V.a.c

– Điện áp định mức: 250 V a.c, 30 V d.c

1
Tìm kiếm