Cân Điên Tử Nguyễn Minh Cân sàn - Cân bàn
Cân sàn điện tử 1 – 5 tấn

– Kiểu cân: Cân sàn điện tử.

– Mức cân: 1 tấn – 5 tấn.

– Sai số: 0,2 – 1 kg ( tùy theo mức cân).

– Kích thước mặt bàn cân: 1m x 1m, 1,5m x 1,5m, 2m x 2m, làm theo nhu cầu sử dụng.

1
Tìm kiếm