Cân Điên Tử Nguyễn Minh Cân phểu- Cân hệ thống
Cân phểu nhập liệu 40 tấn/giờ

-Kiểu dáng: Cân mẻ 1 phểu cân

-Mức cân: 50kg – 500 kg/mẻ.

-Năng suất: 30 – 40 tấn/giờ.

-Sai số cân: +/- 50 gam/mẻ.

-Cân nhập liệu HS40 dùng để thu mua hoặc nhập kho cho các nguyên liệu như lúa, gạo, cà phê, đậu xanh, đậu nành và các nguyên liệu hạt rời khác.

Cân phểu nhập liệu 80 tấn/giờ

Cân phểu nhập liệu 80 tấn/giờ HS80

-Kiểu dáng: Cân mẻ 2 phểu cân

-Mức cân: 50kg – 500kg/mẻ.

-Năng suất: 60-80 tấn/giờ.

-Sai số cân: +/- 50gam/mẻ.

-Cân nhập liệu HS80 dùng để thu mua hoặc nhập kho cho các nguyên liệu như lúa, gạo, cà phê, đậu xanh, đậu nành và các nguyên liệu hạt rời khác.

1
Tìm kiếm