Cân Điên Tử Nguyễn Minh Cân chiết rót - Máy chiết rót
Máy chiết rót chất lỏng LFM03

Kiểu dáng: Máy chiết rót chất lỏng LFM03

Năng suất: 5 – 10 tank/giờ (1000 lít)

Sai số: +_ 1 kg/tank

Máy chiết rót chất lỏng LFM03 rất phù hợp đóng cho các loại nguyên liệu dạng lỏng như các chất dung môi, hoá chất…..

Máy chiết rót chất lỏng LFM02

– Kiểu dáng: Máy chiết rót LFM02

– Năng suất: 12 – 20 phi/giờ (200 lít)

– Sai số: +_ 200 gam/phi

– Máy chiết rót LFM02 rất phù hợp đóng cho các loại nguyên liệu dạng lỏng như dầu nhớt, nhựa lỏng…..

Máy chiết rót chất lỏng LFM01

– Kiểu dáng: Máy chiết rót LFM01

– Năng suất: 100 – 150can/giờ (20 lít)

– Sai số: +_ 40 gam/can

– Máy chiết rót LFM01 rất phù hợp đóng cho các loại nguyên liệu dạng lỏng như dầu thực vật, nhớt…..

1
Tìm kiếm