Cân Điên Tử Nguyễn Minh Bảo Trì - Bảo Dưởng Cân Điên Tử Cách bảo dưởng và bảo trì hệ thống cân đóng bao

Cách bảo dưởng và bảo trì hệ thống cân đóng bao

BẢO DƯỞNG VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG CÂN ĐÓNG BAO

Cân đóng bao 3 phểu

BẢO DƯỞNG

  • Phải bảo đảm nguồn cấp vào cho cân phải đủ pha.
  • Cho nhớt( nhớt 10, hoặc nhớt 8, nhớt máy may) vào phần bên nhỏ của lọc hơi.

Bộ lọc hơi Airtac

  • Chỉnh cho lượng nhớt xuống vừa đủ ( khoảng 2 phút 1 giọt)

 

  • Áp suất khí nén cấp cho hệ thống cân đóng bao phải ≥0.5MPa(5Kg/cm3). Chỉnh áp xuất qua hệ thống lọc khí nén là 0.5MPa (5Kg/cm3).

  • Mở công tắc nguồn lên, để hệ thống cân test về 0.00 mới bắt đầu thao tác cân.

Mặt tủ điều khiển

  • Khi cân xong 1 ca hoặc 1 ngày phải vệ sinh hệ thống cân.
  • Khi không sử dụng hệ thống cân thì xả hết liệu trong thùng cân ra.
  • Thay thế các núm kẹp bao mới nếu bị mòn.
Tin liên quan:


Tìm kiếm